کاربران عطر اول میتوانند با ورود به بخش حساب کاربری در بخش بالای سایت

نسبت به تغییر رمز، تصویر پروفایل کاربری، تغییر مشخصات کاربری اعم از آدرس، نام، شماره تلفن اقدام کنند.

همچنین میتوانند نسبت به مشاهده آخرین سفارش ها و وضعیت آن ها با انتخاب قسمت پیگیری سفارش اقدام کنند.